جزییات افزونه

IB/TON/003
شماره افزونه
IB/TON/003
موسسه دارنده
کد موسسه
FJI049
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
6 September 2007
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
PI 573318
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Ipomoea
گونه
نام علمی
Ipomoea batatas (L.) Lam. ipomoea batatas (L.) Lam.
محصول
Sweet_Potato
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PI 573318 USA232
نام افزونه
Sweet_Potato
شناسه دیگر
IB/TN/03 FJI049
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:77e87d56-10ca-4376-a9cd-5511d062792f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 декабря 2018
ایجاد شد
1 ноября 2016