جزییات افزونه

1956-ZEA-MA-19
شماره افزونه
1956-ZEA-MA-19
کد موسسه
BGR001
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
محصول
Maize
نام محصول ارائه شده
maize
نامهای افزونه
شناسه دیگر
56E213 BGR001
شناسه دیگر
BGR8194 BGR001
نام افزونه
LOCAL
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
موقعیت محل جمع‌آوری
s. Budeste, Stara Zagora
کد موسسه جمع‌آوری کننده
BGR001
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Institute for Plant Genetic Resources 'K.Malkov'
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:784bd8bd-3df3-4f8f-b92d-9627af9d2f2f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد