جزییات افزونه

1M01
شماره افزونه
1M01
کد موسسه
ARM035
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
گونه
نام علمی
Triticum monococcum L. f. gr. albohornemannii Flaksb.
Crop
Wheat
محصول
wheat
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1988
منبع جمع‌آوری
مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Unknown
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:785457ef-b481-4efe-adfb-14b5590329ce
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
٧ سبتمبر ٢٠٢٠
ایجاد شد
داده ارائه نشد