جزییات افزونه

1M01
شماره افزونه
1M01
کد موسسه
ARM035
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
گونه
نام علمی
Triticum monococcum L. f. gr. albohornemannii Flaksb.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
wheat
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1988
منبع جمع‌آوری
مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Unknown
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:785457ef-b481-4efe-adfb-14b5590329ce
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد