جزییات افزونه

HBLFAG-Lac-0005
شماره افزونه
HBLFAG-Lac-0005
کد موسسه
AUT047
تاریخ اکتساب
May 1982
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Lactuca
نام علمی
Lactuca sativa L. var. capitata L.
نام محصول ارائه شده
butterhead
نامهای افزونه
نام افزونه
RESKIA
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
شرکت بذر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:79435820-ea52-47b3-b956-2905fb09ceff
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد