جزییات افزونه

AzGR-4289
شماره افزونه
AzGR-4289
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
June 23, 1961
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Struthiopteris
نام علمی
Struthiopteris filicastrum All.Fl.Pedem
نام محصول ارائه شده
tavr veli
نامهای افزونه
نام افزونه
Davagushu leleyi
شناسه دیگر
DERMAN-1 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-1 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-1
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 23, 1961
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-1
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:798cdda0-9698-44aa-9250-9f6bc9198da3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
27 October 2016