جزییات افزونه

TARS 16456
شماره افزونه
TARS 16456
کد موسسه
USA108
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
April 1925
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Phyllostachys
نام علمی
Phyllostachys nidularia Munro
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Lak cha chuk
شناسه دیگر
102
شناسه دیگر
TARS 16456 USA126
شناسه دیگر
PI 63757
شناسه دیگر
Lak cha chuk
شماره جمع‌آوری
102
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
5 March 1925
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
102
موقعیت محل جمع‌آوری
Kwangtung Province, Honam Island, east of Tait'ong.
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:79b1d89a-e619-4925-b493-bed081600ef1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
ایجاد شد
داده ارائه نشد