جزییات افزونه

01Z5200011
شماره افزونه
01Z5200011
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1994
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Amaranthus
نام علمی
Amaranthus spp.
محصول
Amaranth
نام محصول ارائه شده
amaranth
نامهای افزونه
نام افزونه
Lider
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:79bc5b94-7e77-4883-8527-cc676c2eb5f3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد