جزییات افزونه

W6 12573
شماره افزونه
W6 12573
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
March 15, 1992
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
سایر
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
P8564
آرایه‌بندی
جنس
Pisum
گونه
نام علمی
Pisum sativum L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
P8564
شناسه دیگر
W6 12573 USA126
شناسه دیگر
G 25850 USA126
شناسه دیگر
P8564
شماره افزونه اهداکننده
P8564
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7a37932b-d8d9-40eb-bf62-aedc3e946411
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد