جزییات افزونه

BVAL-213016
شماره افزونه
BVAL-213016
کد موسسه
AUT001
تاریخ اکتساب
1969
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DNr. 200
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
Crop
Wheat
محصول
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Sipbachzeller Linie a
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1970
منبع جمع‌آوری
مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Haigermoos
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۸٫۰۳۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲٫۸۶۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴۷۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۵٫۲‎−۴٫۳‎−۰٫۷۳٫۲۷٫۵۱۰٫۷۱۲٫۴۱۲۸٫۸۴٫۲۰٫۳‎−۳٫۴
میانگین دما [°C]‎−۱٫۵۴٫۵۸٫۸۱۳٫۳۱۶٫۴۱۸٫۲۱۷٫۷۱۴٫۴۹٫۱۳٫۸‎−۰٫۲
بیشینه دما [°C]۲٫۲۴٫۴۹٫۷۱۴٫۴۱۹٫۱۲۲٫۲۲۴٫۱۲۳٫۴۲۰۱۴٫۱۷٫۳۳
بارش ماهانه [mm]۶۵۵۷۶۸۷۷۱۰۶۱۳۸۱۴۰۱۲۷۸۵۶۸۷۰۷۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۹٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۴٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۵٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۹٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۰٫۶
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۷۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۰۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۹۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۰۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۹۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7a4c69fb-b419-4a1b-bb5b-c3064fcf7acb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد