جزییات افزونه

B01X0061
شماره افزونه
B01X0061
کد موسسه
SVK001
تاریخ اکتساب
1992
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
Ancestral information (pedigree)
21000*DC[130x280]
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Beta
گونه
نام علمی
Beta vulgaris L. var. altissima Doll
نام محصول ارائه شده
sugar beet
نامهای افزونه
نام افزونه
Intera /B
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7a6835c9-ae2b-4203-b70f-039e1a4dc9ba
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 January 2020
ایجاد شد
28 October 2016