جزییات افزونه

NW-00-0131-2016
شماره افزونه
NW-00-0131-2016
کد موسسه
DEU502
تاریخ اکتساب
2016
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia angustifolia L.
نام محصول ارائه شده
schmalbl
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NW-00-0131-2016
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2013
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
NW-00-0131-2016
موقعیت محل جمع‌آوری
Nordrhein-Westfalen; Steinfurt
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
10
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7a8c53e4-7849-4ec1-8239-1f6a5952e54f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
18 September 2017