جزییات افزونه

W6 23787
شماره افزونه
W6 23787
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
10 February 2002
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
IG 131667
شناسه دیگر
4835
شناسه دیگر
W6 23787 USA126
شناسه دیگر
IG 131667
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
10 February 2002
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
موقعیت محل جمع‌آوری
Khudzhand province
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۹٫۸۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۰٫۵۶۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲٬۵۰۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۸٫۴‎−۶٫۵‎−۰٫۴۵٫۷۹٫۵۱۳٫۱۱۵٫۳۱۳٫۷۸٫۶۳٫۵‎−۱٫۴‎−۵٫۴
میانگین دما [°C]‎−۴٫۳‎−۲٫۳۴۱۱٫۲۱۵٫۸۲۰٫۴۲۲٫۹۲۱٫۶۱۶٫۶۱۰٫۱۳٫۴‎−۱٫۷
بیشینه دما [°C]‎−۰٫۲۱٫۹۸٫۴۱۶٫۸۲۲٫۲۲۷٫۷۳۰٫۵۲۹٫۵۲۴٫۷۱۶٫۸۸٫۳۲٫۱
بارش ماهانه [mm]۵۴۵۲۸۰۷۳۷۰۲۲۱۱۴۶۴۰۴۰۵۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۹٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۹۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۸٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۸٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۰٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۰٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۱٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۲٫۸
بارش سالانه [mm]
۵۰۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۲۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۵۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7ae951bf-31c5-40e6-91ea-bf575d4806e4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد