جزییات افزونه

IWS 001 008 003 185
شماره افزونه
IWS 001 008 003 185
کد موسسه
BGR029
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops variabilis
نام محصول ارائه شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7aeea2ed-67af-4e6d-ba02-718c2d288709
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد