جزییات افزونه

DEU455-18
شماره افزونه
DEU455-18
موسسه دارنده
کد موسسه
DEU455
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera Linné subsp. vinifera
محصول
wine grape
نامهای افزونه
نام افزونه
CHAMPAGNER KURZSTIELIGER
توضیحات
ACCENAME
misnomer
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7b5551b9-596a-4c86-957d-7858fe5ed28e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۹ ژانویه ۲۰۱۴