جزییات افزونه

SMD GTN B
شماره افزونه
SMD GTN B
کد موسسه
CIV066
تاریخ اکتساب
1 December 1977
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Cocos
گونه
نام علمی
Cocos nucifera
محصول
Coconut
نام محصول ارائه شده
coconut
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7ba67626-8509-4f48-9636-c0f0b1e9a0bc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
داده ارائه نشد
ایجاد شد
داده ارائه نشد