جزییات افزونه

AzGR-4333
شماره افزونه
AzGR-4333
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
28 June 1976
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Quercus
گونه
نام علمی
Quercus longipes Stev.
نام محصول ارائه شده
oak
نامهای افزونه
نام افزونه
Uzunsaplaq palid
شناسه دیگر
DERMAN-93 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-93 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-93
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
28 June 1976
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-93
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7bd0fe43-9c93-4e52-8507-18eeb535c1fe
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016