جزییات افزونه

GUMP-LM00104
شماره افزونه
GUMP-LM00104
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
20 March 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
NLD009
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906007
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium multiflorum Lam.
نام محصول ارائه شده
italian ryegrass
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906007 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906007 AUT001
نام افزونه
Barmultra
شماره جمع‌آوری
S-2002-3006
توضیحات
for agriculture
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-3006
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7ccc4aea-6a6a-4c17-acac-ecff68c98b68
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد