جزییات افزونه

01B0101010
شماره افزونه
01B0101010
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1981
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
CZE083
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Beta
گونه
نام علمی
Beta vulgaris L. vulgaris
نام محصول ارائه شده
beetroot
نامهای افزونه
نام افزونه
Domona
جمع‌آوری اطلاعات
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7d97d3a4-f8c2-4969-b11d-72657bf63a90
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد