جزییات افزونه

GR 163
شماره افزونه
GR 163
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1 September 1990
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
900225
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium multiflorum Lam.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
900225 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
900225 DEU273
شناسه دیگر
900225 DEU273
نام افزونه
KITTI
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7dac7062-9680-4f0b-bc09-baa93bfd4eea
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد