جزییات افزونه

KLBG-K-000001
شماره افزونه
KLBG-K-000001
کد موسسه
AUT024
تاریخ اکتساب
2009
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Prunus
گونه
نام علمی
Prunus avium (L.) L.
محصول
sweet cherry
نامهای افزونه
نام افزونه
Bellise
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7f525b4a-f94a-4d02-ba57-a377b078fdae
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد