جزییات افزونه

NW-00-0081-2016
شماره افزونه
NW-00-0081-2016
کد موسسه
DEU502
تاریخ اکتساب
2016
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Dianthus
گونه
نام علمی
Dianthus deltoides L.
نام محصول ارائه شده
heide
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NW-00-0081-2016
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2013
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
NW-00-0081-2016
موقعیت محل جمع‌آوری
Niedersachsen; Osnabrück
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
10
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:802c5094-b715-4a4a-8561-6f33c7a04de7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
18 September 2017