جزییات افزونه

01Z0100008
شماره افزونه
01Z0100008
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1960
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
Crop
Maize
محصول
maize
نامهای افزونه
نام افزونه
WD
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8356d2da-3501-4cfc-9acc-74b9fc85ddfd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد