جزییات افزونه

MAP00568
شماره افزونه
MAP00568
کد موسسه
HRV041
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Centaurium
نام علمی
Centaurium erythraea Rafn
نام محصول ارائه شده
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2000
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:83aaffc5-ab8d-4938-8f65-d83a9d47af81
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد