جزییات افزونه

05L1100018
شماره افزونه
05L1100018
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1995
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
آرایه‌بندی
جنس
Cicer
گونه
نام علمی
Cicer arietinum L.
نام محصول ارائه شده
gram
نامهای افزونه
نام افزونه
IG 69219 ILC 5362
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:83cfead1-71ea-4e76-953a-1e84b3deefef
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد