جزییات افزونه

MRGB07100
شماره افزونه
MRGB07100
موسسه دارنده
کد موسسه
MYS005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
Rice
نامهای افزونه
نام افزونه
FK 135 (IRRI NO 742)
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8577dc25-a01c-481e-80d3-5a67bbab1ecc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
27 February 2019
ایجاد شد
27 February 2019