جزییات افزونه

AzGR-4313
شماره افزونه
AzGR-4313
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
27 June 1980
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Agrostemma
نام علمی
Agrostemma githago L.
نام محصول ارائه شده
cockle
نامهای افزونه
نام افزونه
Gara chorekotu
شناسه دیگر
DERMAN-64 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-64 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-64
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
27 June 1980
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-64
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:85841560-7652-4dc7-bc91-e8cd68630030
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016