جزییات افزونه

MRGB02241
شماره افزونه
MRGB02241
موسسه دارنده
کد موسسه
MYS005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
Rice
نامهای افزونه
نام افزونه
B 462B-PN-31-2
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:86123af4-2107-4362-a468-942ad82ed21d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
27 February 2019
ایجاد شد
27 February 2019