جزییات افزونه

AzGR-4316
شماره افزونه
AzGR-4316
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
18 June 1960
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Vaccaria
گونه
نام علمی
Vaccaria hispanica (Mill.)Rauschert
نام محصول ارائه شده
laccaria
نامهای افزونه
نام افزونه
Ispan chorekotu
شناسه دیگر
DERMAN-67 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-67 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-67
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
18 June 1960
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-67
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8730f617-8464-4da0-9827-de3fc5a6e159
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
28 October 2016