جزییات افزونه

GR 1284
شماره افزونه
GR 1284
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
September 4, 1980
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
Nov 80
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
September 4, 1980
منبع جمع‌آوری
علفزار
شناسه ماموریت جمع‌آوری
Radoch-1980
شماره جمع‌آوری
Nov 80
موقعیت محل جمع‌آوری
Wische Giesenslage, Havelland
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
52.8025
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
11.954167
مختصات مبهم
900
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-2.4-2.3-0.13.47.711.313.212.89.55.92.2-0.8
میانگین دما [°C]0.53.77.912.916.318.017.714.09.44.71.4
بیشینه دما [°C]2.43.47.512.518.121.422.822.618.613.07.23.7
بارش ماهانه [mm]40.031.035.039.051.063.057.059.043.037.042.043.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
8.9
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
7.7
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
65.1
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
22.8
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-2.4
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
25.2
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
17.3
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
4.0
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
17.3
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
0.6
بارش سالانه [mm]
540.0
بارش گرمترین ماه [mm]
63.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
31.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
21.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
179.0
بارش خشکترین ماه [mm]
105.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
179.0
بارش سردترین منطقه [mm]
114.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:878bf7f1-0b42-44fb-a8c8-4140189e7036
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد