جزییات افزونه

TARS 16452
شماره افزونه
TARS 16452
کد موسسه
USA108
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
27 April 1938
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Phyllostachys
نام علمی
Phyllostachys mannii Gamble
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
Foo (Wong) Chuk
شناسه دیگر
2133
شناسه دیگر
TARS 16452 USA126
شناسه دیگر
PI 128789
شناسه دیگر
Foo (Wong) Chuk
شماره جمع‌آوری
2133
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
2133
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:87d40dd4-adf3-4320-b985-a1eb87c1f710
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
ایجاد شد
داده ارائه نشد