جزییات افزونه

GBK-027394
شماره افزونه
GBK-027394
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN212
تاریخ اکتساب
June 24, 1996
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
شماره افزونه اهداکننده
KZM 067
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
محصول
Maize
نام محصول ارائه شده
Maize
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
KZM 067
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 1, 1990
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:87dc4323-e8b7-492e-9c51-9be855eb60c0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
13 July 2018
ایجاد شد
7 March 2018