جزییات افزونه

UP0100059
شماره افزونه
UP0100059
کد موسسه
UKR029
تاریخ اکتساب
1992
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Ribes
گونه
نام علمی
Ribes nigrum L.
نام محصول ارائه شده
currant
نامهای افزونه
شناسه دیگر
28650 RUS001
نام افزونه
BURAYA FAVORSKOI
شماره جمع‌آوری
00043
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
00043
موقعیت محل جمع‌آوری
KHabarovskii krai
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
L'viv Experimental Station of Horticulture
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:88fc23af-69cd-4f8a-8e69-c8ae995237da
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد