جزییات افزونه

01C0500510
شماره افزونه
01C0500510
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
Ancestral information (pedigree)
LV Dzay-Bapust region
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
HOR 3216
آرایه‌بندی
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L. vulgare
محصول
Barley
نام محصول ارائه شده
barley
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
HOR 3216 DEU146
شماره افزونه اهداکننده
HOR 3216 DEU146
نام افزونه
Mestnyj..(Dzay-Bapust)
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8a37c0d0-c3d0-4fea-8889-bf231b9b6f50
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد