جزییات افزونه

GUMP-TP00190
شماره افزونه
GUMP-TP00190
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
May 14, 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
RK-006-E96
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
RK-006-E96 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
RK-006-E96 AUT001
شماره جمع‌آوری
G 9665
نام افزونه
JUBILATKA
توضیحات
Standard sample
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
G 9665
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8beb17ca-53eb-45e5-8a97-e6ac67cff05c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد