جزییات افزونه

GUMP-TH00045
شماره افزونه
GUMP-TH00045
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
24 April 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
CAN130
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903403
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium hybridum L.
نام محصول ارائه شده
Swedish clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903403 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903403 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-0765
نام افزونه
Dawn
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-0765
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8c72b123-201c-45b1-9768-817d6b699499
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد