جزییات افزونه

UN0900021
شماره افزونه
UN0900021
موسسه دارنده
کد موسسه
UKR036
تاریخ اکتساب
1958
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Punica
گونه
نام علمی
Punica granatum L.
محصول
pomegranate
نامهای افزونه
نام افزونه
Ak Dona Rumyanaya
شماره جمع‌آوری
01787
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
01787
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Nikitskyi Botanical Gardens
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8c7b3d77-7fed-46af-837f-daed2a6bfc05
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد