جزییات افزونه

GUMP-LM00373
شماره افزونه
GUMP-LM00373
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
17 November 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
NLD015
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
شماره افزونه اهداکننده
ITRA-006-E98
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium multiflorum Lam.
نام محصول ارائه شده
italian ryegrass
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
ITRA-006-E98
شماره جمع‌آوری
G 7412
نام افزونه
Baltimore
توضیحات
Standard sample
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
G 7412
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8e2c2203-0a89-4c6c-8476-55902216fe54
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد