جزییات افزونه

GUMP-TR00152
شماره افزونه
GUMP-TR00152
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
March 26, 2001
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903360
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
گونه
نام علمی
Trifolium resupinatum L. subsp. suaveolens
نام محصول ارائه شده
persian clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903360 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903360 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2000-0268
نام افزونه
Ciro
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
S-2000-0268
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8e5807ec-983b-4190-b381-e345fa3453a9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد