جزییات افزونه

3114
شماره افزونه
3114
کد موسسه
GRC010
تاریخ اکتساب
June 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L.
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
KOKITHARI
شماره جمع‌آوری
VT067/83
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 1983
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
VT067/83
موقعیت محل جمع‌آوری
VIOTIA-PRODROMOS
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Vine Institute, National Agricultural Research Foundation
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۰۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8efcbe66-ae95-4675-b6cf-21308e4c828f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد