جزییات افزونه

GBK-035731
شماره افزونه
GBK-035731
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN212
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
TK-BP-2412
آرایه‌بندی
جنس
Phaseolus
نام علمی
Phaseolus vulgaris L. var. glp- 1056
نام محصول ارائه شده
Common Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 January 1978
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8f74735b-0cd8-45cd-b291-518114a3252d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
13 July 2018
ایجاد شد
13 July 2018