جزییات افزونه

01C0107707
شماره افزونه
01C0107707
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
2016
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
unknown
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Komsomolskaya 1
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8f9c96aa-ec07-465b-a14c-4b92bf36b793
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
16 May 2017