جزییات افزونه

10CL01
شماره افزونه
10CL01
کد موسسه
ARM035
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia ciliatula Lipsky
محصول
vetch
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
12 July 1999
منبع جمع‌آوری
جنگل یا بیشه
موقعیت محل جمع‌آوری
Syunik. From Srashen to Shikahogh;field under wheat
ارتفاع محل جمع‌آوری
۹۸۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8f9e7d31-69ee-48b2-8679-6717183dec03
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد