جزییات افزونه

NW-00-0068-2016
شماره افزونه
NW-00-0068-2016
کد موسسه
DEU502
تاریخ اکتساب
2016
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Caltha
گونه
نام علمی
Caltha palustris L.
محصول
sumpf
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NW-00-0068-2016
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2013
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
NW-00-0068-2016
موقعیت محل جمع‌آوری
Niedersachsen;Lüneburg
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8fe0ce1f-92df-4507-929a-76a63d7cc0ba
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱۸ سپتامبر ۲۰۱۷