جزییات افزونه

01C0104828
شماره افزونه
01C0104828
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
K 60012
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
K 60012 RUS001
شماره افزونه اهداکننده
K 60012 RUS001
نام افزونه
OKTYABRINA 70
نام افزونه
Oktjabrina 70
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:914dad8e-10c6-4da8-98d7-cb1d2ddd6d30
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد