جزییات افزونه

05X1500016
شماره افزونه
05X1500016
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Cannabis
نام علمی
Cannabis sativa L.
نام محصول ارائه شده
hemp
نامهای افزونه
نام افزونه
Tygra
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:919ae2ae-7d70-4cf3-94c5-684d3edab17b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد