جزییات افزونه

NW-00-0086-2016
شماره افزونه
NW-00-0086-2016
کد موسسه
DEU502
تاریخ اکتساب
2016
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Galium
گونه
نام علمی
Galium odoratum (L.) Scop.
نام محصول ارائه شده
waldmeister
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NW-00-0086-2016
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2013
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
NW-00-0086-2016
موقعیت محل جمع‌آوری
Nordrhein-Westfalen; Steinfurt
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
10
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:91f25546-a648-429e-861c-316e94e2c44c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
18 September 2017