جزییات افزونه

NC000012
شماره افزونه
NC000012
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
20 July 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. subsp. mays
نام محصول ارائه شده
maiz
نامهای افزونه
نام افزونه
Millo do pais
شناسه دیگر
BGE005841 ESP004
شناسه دیگر
CIAM81012 ESP119
شماره جمع‌آوری
81012
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
31 October 1981
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شناسه ماموریت جمع‌آوری
C001
شماره جمع‌آوری
81012
موقعیت محل جمع‌آوری
Galicia, La Coruña, A Baña, Barro
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۲٫۹۷۱۹۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۸٫۷۳۹۴۴۴
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۵۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۵٫۱۵٫۱۶٫۷۷٫۵۹٫۵۱۲٫۱۱۳٫۹۱۵٫۲۱۳٫۲۱۰٫۵۷٫۵۵٫۶
میانگین دما [°C]۸٫۱۸٫۳۱۰۱۱۱۳٫۱۱۵٫۸۱۷٫۶۱۹٫۱۱۶٫۸۱۳٫۹۱۰٫۶۸٫۷
بیشینه دما [°C]۱۱٫۲۱۱٫۵۱۳٫۴۱۴٫۶۱۶٫۷۱۹٫۵۲۱٫۳۲۳۲۰٫۴۱۷٫۴۱۳٫۷۱۱٫۸
بارش ماهانه [mm]۱۵۳۱۳۱۱۴۲۹۹۹۱۵۹۳۷۴۸۸۰۱۲۷۱۷۱۱۹۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۲٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۶٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۵٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۷٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۹٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۸٫۳
بارش سالانه [mm]
۱٬۳۲۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۹۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۱۴
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۴۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۶۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۷۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:954bcf22-eee9-4f31-b3e5-879de4fa381f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد