جزییات افزونه

GUMP-TP00125
شماره افزونه
GUMP-TP00125
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
23 April 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
CZE059
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903397
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
محصول
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903397 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903397 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-0641
نام افزونه
Start
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-0641
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:955405e6-8a8a-4688-9f7c-d2fbd4c4d6ce
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد