جزییات افزونه

NI_2207
شماره افزونه
NI_2207
موسسه دارنده
کد موسسه
BEL014
تاریخ اکتساب
2002
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری کوتاه-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
International Centre for Insect Physiology and Ecology
آرایه‌بندی
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna membranacea A.Rich. subsp. caesia (Chiov.) Verdc.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
295 Saboureau
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 1987
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
Saboureau:295
موقعیت محل جمع‌آوری
Sahabunni
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:956991eb-0607-46a7-9a42-42d0f9b04524
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد