جزییات افزونه

UN0900008
شماره افزونه
UN0900008
موسسه دارنده
کد موسسه
UKR036
تاریخ اکتساب
1939
منشاء مواد
Breeding institute code
AZE009
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Punica
گونه
نام علمی
Punica granatum L.
نام محصول ارائه شده
pomegranate
نامهای افزونه
نام افزونه
Veles Kaz'yanskii
شماره جمع‌آوری
00730
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
00730
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Nikitskyi Botanical Gardens
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:958fbebb-f4de-442e-b632-9bed94cde518
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد